O KMETIJI

Prvi začetki podjetja, ki se je razvilo iz manjše kmetije, segajo v leto 2001 z registracijo pravne osebe in začetkom zbiranja dovoljenj. Sledila je izgradnja gospodarskega objekta in hleva ter tehnični prevzemu objekta. V začetku leta 2002 smo v hlev vselili živali in tako začeli prirejo in predelavo jajc. Dejavnost podjetja obsega rejo, predelavo in trženje prepeličjih jajc. Tržimo sveža in vložena prepeličja jajca na območju celotne Slovenije. V letu 2005 je obrat za predelavo jajc pridobil tudi ovalni žig, ki podjetju daje možnost, da trži svoje izdelke po celotni EU.

 

Vizija:

Kot mlado in majhno podjetje v živilskem s sektorju, se trudimo, da bi se razvili v razpoznavno podjetje, ki bi imelo pri strankah dobro ime. Nameravamo povečati prirejo jajc in proizvodnjo končnih izdelkov ter razvijati nove proizvode. Naš cilj pa je tudi prodreti na evropski trg saj bo slovenski trg kmalu premajhen za obseg naše tržne proizvodnje.