DEJAVNOST

Dejavnosti

- matična jata

- valjenje

- vzreje prepelic

- reja nesnic

- predelava - vlaganje prepeličjih jajčk

- transport

- trženje