Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu

poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014- 2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 01.12.2020 – 04.12.2023

Cilji projekta:


Pričakovani rezultati:


Povezave:


PODUKREP 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Jernej Redek je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Kandidiral je na razpisu http://mkgp.arhivspletisc.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/index52d5.html.

POVZETEK:

Jernej Redek je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2023. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Jernej, je usmerjena v pridelavo špargljev in prepeličjih jajc ter krme za prepelice. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč in spremenil tehnologijo obdelave zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Z nakupom nove kmetijske mehanizacije bo povečal konkurenčnost kmetije. Jernej se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

Pričakovani rezultati:

Navedba vrste in tipa upravičenega stroška nakupa:

las_dbk_logotip_color_version 1
prp leader eu slo barvni

SOCIALNA AKTIVACIJA – S KOLESOM NA PODEŽELJE

Naslov projekta: Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje

Naziv nosilca projekta: Mestna občina Novo mesto

Ostali partnerji v projektu: Kolesarsko društvo SPRINT, GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Jernej Redek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

Opis in aktivnosti v projektu:

V okviru projekta Socialna aktivacija: S kolesom na podeželje se bo trasirala varna družinska kolesarska pot in smiselno umestilo postajališče za avtomatizirano izposojo koles v Srebrničah. Postaja bo opremljena s petimi kolesi, ki bodo na voljo uporabnikom, ki se jih bo spodbujalo k zeleni mobilnosti in obisku lokalnih kmetij ter nakupu zdravih ekoloških pridelkov. Za promocijo varne družinske kolesarske poti bo organiziran en promocijski dogodek v okviru katerega bomo obisk 4 kmetij, še posebej pa bo zanimiv obisk kmetije Redek z osrednjim dogodkom, prikazom postopka sušenja špargljev. V okviru projekta se bo razvil koncept »Učilna okusov« katerega cilj je zagotoviti trajnostni tržni produkt (izdelani učni listi za otroke, obisk učilne v sklopu naravoslovnih dni, priprava lastne čajne mešanice …). 

S projektom bomo obogatili raznolikost podeželja, ohranili in obogatili kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju. Načrtovane aktivnosti spodbujajo trajnostno mobilnost (kolesarjenje namesto uporabe avtomobila, gibanje v naravi) ter uporabo lokalnih izdelkov, pridelkov s kmetij. Inovativnost projekta bo izkazovana skozi vzpostavitvijo Mreže lokalnih kmetij ter razvoju in izdelavi kolesarjem prijaznega nahrbtnika za nakup lokalnih produktov. 

Cilji projekta: 

Pričakovani rezultati:

Trajanje projekta: december 2021 – avgust 2022

Celotna vrednost projekta: 39.199,87 EUR z DDV

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave: